Privacy & Cookie verklaring

De exploitatie ‘Philips Stadion’ is ontstaan uit een samenwerking tussen PSV en Hutten. Onder deze naam worden alle meeting & events binnen het stadion georganiseerd en het culinair in het Philips Stadion verzorgd. Philips Stadion en www.philipsstadion.nl (www.philipsstadionevents.nl) maken gebruik van de algemene voorwaarden en Privacy & Cookie verklaring van PSV.

Privacy verklaring
Deze privacy verklaring is het laatst aangepast op 16 oktober 2014.

PSV vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan PSV verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan PSV, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
 • Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van PSV, de partners van PSV of andere partijen waarmee PSV samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.
 • Analytische doeleinden

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. PSV treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die PSV verwerkt. PSV zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij PSV zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:

PSV NV
Fan Marketing
Postbus 886
5600 AW Eindhoven
database@psv.nl
+31(0)40 2505 505

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren en zo een inschatting maken van jouw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor jou interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Welke cookies gebruikt philipsstadionevents.nl?

 • Google Analytics

Cookies in-/uitschakelen
Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun je het opslaan daarvan tegengaan. Als je meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dien je de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?
Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op jouw interesses. Zet je de cookies uit, dan ontvang je nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op jouw surfgedrag. Als je de cookies die je voorkeuren onthouden uitschakelt, moet je je instellingen, zoals je wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

 • Instellingen worden niet meer onthouden
 • inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat je ze elke keer opnieuw moet invoeren
 • Je kunt niet meer direct informatie delen via social media
 • Je zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op je interesses afgestemd

Kom je er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.
Chrome
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klik je onderstaande link:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klik je hier:
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klik je op deze link:
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s

Safari
En voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klik je op onderstaande link:
http://support.apple.com/kb/PH5042